Pazartesi, Temmuz 22, 2024
Ana SayfaGündemHaberİMAR KOMİSYONU ÜYELERİNE   BAŞKANDAN  AYAR “ BİRAN ÖNCE KONULARI TAMAMLAYIN”

İMAR KOMİSYONU ÜYELERİNE   BAŞKANDAN  AYAR “ BİRAN ÖNCE KONULARI TAMAMLAYIN”

Spread the love

  YILDIZKAYA’DAN  İMAR KOMİSYONUNA  “BU DOĞRU DEĞİL “UYARISI

  Polatlı Belediye meclisi Mayıs ayı  ikinci bileşim birinci oturum gerçekleştirildi.  Meclis Başkanı Mürsel Yıldızkaya başkanlığında  toplanan mecliste , Başkan Yıldızkaya İmar Komisyonunu ivedilikle   çalışmalarını tamamlaması hususunda uyardı.  İmar konularında sürekli ertelemenin yapıldığına dikkat çeken Yıldızkaya “imar konularında sürekli erteleme yapıyoruz.İki ,üç ay gibi zamanları alıyor bu doğru değil, evet yada hayır diyelim. Teknik olarak incelersiniz  sorarsınız ama sürekli bu şekilde ertelemek vatandaşın ve kamunun işini yavaşlatıyor. Doğru bir yaklaşım  değil bu yüzden imar komisyonumuz biran önce konularını tamamlasın” uyarısı yaptı.

 Polatlı Belediye meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısında   İmar komisyonunda tamamlanmayan   ve ertelenen imar konularına ilişkin   Meclis Başkanı Mürsel Yıldızkaya İmar komisyonu üyelerini  ivedilikli konuları tamamlamaları hususunda uyardı.   Mecliste bir önceki ayın gündeminde bulunan imar konularının komisyonda   tamamlanmamış olmasına tepki gösteren Yıldızkaya “imar konularında sürekli erteleme yapıyoruz.İki ,üç ay gibi zamanları alıyor bu doğru değil, evet yada hayır diyelim. Teknik olarak incelersiniz  sorarsınız ama sürekli bu şekilde ertelemek vatandaşın ve kamunun işini yavaşlatıyor. Doğru bir yaklaşım  değil bu yüzden imar komisyonumuz biran önce konularını tamamlasın” dedi.

Mecliste komisyon çalışmaları tamamlanan konulardan  Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2023 Tarih ve E-54686211-754-4003 Sayılı yazılanı ile, komisyona havale edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2022/2277 Gün/Sayılı kararı ile tadilen onaylanan Ankara İli Polatlı İlçesi İstiklal  Eskipolatlı ve Zafer Mahallelerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Belediyemizdeki otuz(30) günlük askı sürecinde (10.03.2023-08.04.2023) yapılan itiraz dilekçeleri yerinde ve paftasında incelenmiştir.

Askı İlan Sürecindeki itiraz dilekçelerinden ;Elif Nur YÜKSEL’e ait 07.04.2023 tarihli itiraz dilekçesinin; Çekme mesafesine ilişkin istenen alternatif çözüm talebinin taşkın alanda yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle reddinin uygun olacağına,Makbule KAYA, Av. Aylin KOÇOĞLU DEMIRCI ile Yaşar KOÇOĞLU adına mirasçıları Rafiye KOÇOĞLU, Tayfun KOÇOĞLU, Aksel KOÇOĞLU ve Aylin KOÇOĞLU DEMİRCİ’ ye ait 05.04.2023 Tarihli dilekçede belirtilen itiraz konularından İstiklal Mahallesi 319/18 Ada/Parseli kapsayan E:1.00, Yençok:Serbest yapı koşullarındaki Sanayi Alanının, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2022/517 Gün/Sayılı kararı eki 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Planındaki haline ada formu ve yapılaşma koşullarına (E:1.00, Yençok: 8 Kat yapı koşullarında TICK(Ticaret+Konut), E:0.80, Yençok: 8 Kat yapı koşullarında Gelişme Konut Alanı) dönüştürülmesinin uygun olacağı, dilekçede belirtilen diğer hususların ise askı ilanına konu plan onama sınırı dışında olmaları gerekçesiyle reddedilmelerinin uygun olacağına(itiraz dilekçesinin kısmen kabul-kısmen reddine),Ayrıca; itirazların uygun görülmesi halinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin de Belediye Meclisimizce uygun görülerek, öneri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına askıya konu diğer kısımların ise kesinleştirilmesine komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda oy birliğiyle karar verildi.

 BİLGİÇ AİLESİNDEN  EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE ŞARTLI BAĞIŞ

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 23.03.2023 tarih ve E-54686211-903.07.01-2736 sayılı yazılanı ile komisyona havale edilen; “Kargalı Mahallesi 144 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmazın Okul Yeri Olarak Tahsisi” konusu incelenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince; Kargalı Mahallesi 144 ada 1 parsel nolu taşınmazdaki Hüseyin Avni BILGIÇ, Şükrü BİLGİÇ, Yasemin BİLGİÇ, Mustafa Kemal BİLGİÇ, Furkan Buğra BILGIÇ ve Senanur BILGIÇ kişilerine ait hisselerin tamamının; 1/1000 Ölçekli Kargalı Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişim Alanı İmar Planı’ na istinaden yapılacak parselasyon planının düzenleme sınırları içerisinde herhangi bir eğitim alanına tahsis edilecek şekilde sadece “Eğitim Alanı” olarak kullanılmak kaydıyla şartlı bağışlarının kabulünün uygun olacağına, komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

SARIOBA  SOSYAL TESİS ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİNE   ONAY

Polatlı İlçesi Sarıoba Mahallesi 352 Ada 1, 2 ve 3 Parselleri Kapsayan Alandaki Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına Dönüştürülmesine ilişkin İmar Plan Değişikliği komisyon raporunda Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.01.2023 Tarih ve E-54686211-754-4003E-54686211- 754-865 Sayılı yazıları ile, komisyona havale edilen Sarıoba Mahalle Muhtarlığının 23.01.2023/348 Gün/Sayılı dilekçesi ile; Sarıoba Mahallesi 352 Ada 1, 2 ve 3 Parselleri kapsayan alanda mevcut onaylı imar planında Konut Alanı olarak ayrılan alanın üzerinde mahalle konağı ve mahalleye ait sosyal hizmet yapılarının bulunduğu ve faaliyet gösterdiği gerekçeleriyle Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebi yerinde ve paftasında incelenmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2022/1887 Gün/Sayılı kararı ile onaylanıp kesinleşen mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına müdahale edilerek dairemizce plan ve plan notlarında belirtildiği şekilde hazırlanan Ankara İli Polatlı İlçesi Sarooba Mahallesi 352 Ada 1, 2 ve 3 Parselleri Kapsayan Alanda mevcutta Ayrık Nizam 2 Kat yapı koşullarındaki Konut Alanının, E:0.80, Yençok:3 Kat yapı koşullarında Sosyal Tesis Alanına Dönüştürülmesi ile oluşturulan İmar Plan Değişikliğinin uygun olacağı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin de Belediye Meclisimizce uygun görülerek, öneri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLECEK

 Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2022 yılı içerisinde imzalamış olduğumuz Eğitim işbirliği Protokolü kapsamında ilköğretimde okuyan çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi hususları değerlendirmede; komisyonumuz tarafından görüşülmüştür. İlçemizdeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere uzman bir eğitmen eşliğinde “Çevre Bilinci” konulu bir eğitim toplantısı düzenlenmesi konusunda planlama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR