Salı, Temmuz 16, 2024
Ana SayfaGündemKARAPINAR MAHALLESİ  İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

KARAPINAR MAHALLESİ  İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

Spread the love

 KARAPINAR MAHALLESİ 1/1000’LİK İMAR DEĞİŞKLİĞİ MECLİSTEN GEÇTİ

 Karapınar Mahallesi 108 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Polatlı İlçesi Karapınar Mahallesi 108 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.01.2023 tarihli ve 670 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin09.02.2023 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Polatlı Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 15.12.2022 tarihli ve 54686211-12153 sayılı yazısı ekinde sunulan, Polatlı Belediye Meclisinin 06.12.2022 gün ve 149 sayılı Kararı ile uygun görülen “Polatlı İlçesi Karapınar Mahallesi 108 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine” ilişkin dosyanın, 5216 sayılı Kanun uyarınca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu 

YAPILAN İNCELEMEDE;

Teklife Konu Alanın Mülkiyet ve Mevcut İmar Durumunun; Polatlı İlçesi, Karapınar Mahallesi 108 ada 1 (eski 585 parsel) no.lu parseli kapsadığı, Halim DEMİRCİ mülkiyetindeki taşınmazın toplam alanının 5000m2 olduğu, söz konusu taşınmazın daha önce Polatlı Belediye Başkanlığınca 18.02.2016 tarihinde aslı gibidir yapılan Polatlı (Karapınar Köyü) 585 parsel Mevzii İmar Planı kapsamında kaldığı, Ankara İl İdare Kurulunun 02.04.1996 tarih 570-3267 Esas 4K-75 sayılı Kararı ile konu taşınmaza ilişkin parselasyon planının onaylandığı,

Sonrasında plan teklifine konu alana ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2022 tarih 703 sayılı Kararı ile plan teklifine konu alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin tadilen onaylandığı, 108 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının Taks:0,10, Kaks:0,20 Yençok:7,50m, 50m’lik karayolundan 25m, diğer yönlerden 10ar m çekme mesafeli “Akaryakıt İstasyonu” kullanımında olduğu,

NAZIM İMAR PLAN NOTLARININ;

“1-)Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesislere Ait Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.

2-)Akaryakıt İstasyonu’nda Taks:0.10, Kaks:0.20, Yençok:7.50 Metredir. Ankara-Eskişehir Karayolundan 25metre, Diğer Yönlerden 10’ar Metre Yapı Yaklaşma Mesafesi Bırakılacaktır.

3-)Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında TSE 11939 ve TSE 12820 Standartlarına Uyulacaktır.

4-) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.

5-) Kanopi ve Yakıt Tankları Yapı Yaklaşma Sınırı Dışında Yapılabilir.

6-) Plan ve Plan Notlarında Belirtilmeyen Hususlarda; 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmeliklere Uyulacaktır. ” Şeklinde 6 adet olduğu,

PLAN TEKLİFİ VE AÇIKLAMA RAPORUNDA

 Plan teklifine konu Karapınar Mahallesi 108 ada 1 no.lu parseldeki yapı yaklaşma mesafesinin Eskişehir-Ankara yoluna 45metre mesafede olmasından dolayı parsel içerisinde yapılaşmanın engellendiği buna bağlı olarak parseldeki imar durumu hakkının kullanılamadığı,

Planlama alanındaki çekme mesafesi düzenlenerek daha nitelikli ve yapılaşabilir bir duruma getirmek ve parselde yapılaşabilmek için kurumlardan görüş alınarak çekme mesafelerinde düzenlemeye gidilmek koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin hazırlandığı,

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifinde; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2022 gün ve 703 sayılı Kararı ile tadilen onaylanan Polatlı İlçesi Karapınar Mahallesi 108 ada 1 no.lu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan teklife konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin toplam 5.000m2 büyüklüğünde olup; Akaryakıt İstasyonu olarak planlandığı, Planlama alanı içerisinde Akaryakıt İstasyonu kullanımı; Taks:0.10 Kaks:0.20 Yençok:7.50 metre yapılaşma koşullarında, Eskişehir yolundan giriş ve çıkış korunarak, yapı yaklaşma mesafeleri Ankara-Eskişehir yolundan 25 metre, diğer cephelerden 10 metre olacak şekilde teklife konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapıldığının belirtildiği,

UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARININ:

1-) Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

2-) Akaryakıt istasyonunda taks:0.10 kaks.0.20, yençok:7.50 metredir. Ankara – eskişehir karayolundan 25metre, diğer yönlerden 10’ar metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.

3-) Akaryakıt ve servis istasyonu alanında tse11939 ve tse12820 standartlarına uyulacaktır.

4-) İşyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

5-) Kanopi ve yakıt tankları yapı yaklaşma sınırı dışında yapılabilir.

6-) Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda; 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklereuyula çaktır.” şeklinde 6 adet plan notu önerildiği,

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede, Plan teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022/703 sayılı Kararı ile tadilen onaylanan Polatlı İlçesi Karapınar Mahallesi 108 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlandığı, ilçe meclis Kararı ile uygun görüldüğü değerlendirilmekle birlikte teklifin yazımızda belirtilen hususlar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Belediye Meclisince karara bağlanması gerektiği görüş ve sonucuna varıldığı,

Hususları tespit edilmiş olup, Polatlı İlçesi Karapınar Mahallesi 108 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR