Cumartesi, Haziran 22, 2024
Ana SayfaGündemİMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYINA  ABB MECLİSİ EVET DEDİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYINA  ABB MECLİSİ EVET DEDİ

Spread the love

MEHMET AKİF MAHALLESİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE EVET

 Mehmet Akif Mahallesi 2892 ada 1 parseldeki Teknik Altyapı Alanının bir kısmının Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin “onayı” Ankara Büyükşehir Belediye meclisinden oy birliği ile geçti.

Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi 2892 ada 1 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2022 tarih ve 25. gündem maddesi olarak komisyon tarafından   havale edilen dosya incelendi.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Polatlı İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 2892 ada 1 no.lu parseldeki Teknik Altyapı Alanının bir kısmının Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesine ait Polatlı Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 2022/117 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama ve tavsiye niteliğindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine ilişkin dosyanın 5216 sayılı Kanun uyarınca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

Yapılan incelemede;

Teklife Konu Alanın Mülkiyet ve Mevcut İmar Durumunun, Polatlı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3386m2 yüzölçümlü alanın Polatlı Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 103 sayılı Kararı ile onaylanan Polatlı İlçesi Ankara Eskişehir Karayolu Kuzey 1.Etap Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında “Teknik Altyapı Alanı” kullanımında kaldığı, 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesi dışında yapılaşma koşullarının belirsiz olduğu,

Plan Teklifi ve Açıklama Raporunda, Plan değişikliğine konu alanın mevcut imar planında Teknik Altyapı Alanı olarak ayrılan 2892 ada 1 no.lu parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, söz konu plan değişikliği, mevcut itfaiye alanının önemli bir yapay eşik olan Ankara – Eskişehir karayolunun güneyinde konumlanmasından dolayı kuzeyde yer alan mahallelere erişim imkanının kolaylaştırılması adına karayolunun kuzeyinde bir adet İtfaiye alanının oluşturulmasının amaçlandığının belirtildiği,

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde, yaklaşık 3386m2 yüzölçümlü 2892 ada 1 parselin öneri plan değişikliği ile yaklaşık 1746m2‘lik kısmının E:0,70 Yençok:3 Kat yapı koşullarında Belediye Hizmet Alanı(İtfaiye) kullanımında düzenlendiği, diğer kalan kısmının ise E:0.50 Yençok:1Kat yapılaşma koşullarında Teknik Altyapı Alanı kullanımı olarak düzenlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin yoldan 10 metre, parktan 5 metre ve parselden 3metre olarak belirlendiği, plan paftası üzerinde;

“1. Belirtilmeyen diğer hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve onaylı imar planı plan notları ve plan hükümleri geçerlidir.” şeklinde 1 adet plan notu belirlendiği,

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; Mevcut imar planında Teknik Altyapı Alanı kullanımında kalan yapılaşma koşulları belirsiz olan Mehmet Akif Mahallesi 2892 ada 1 no.lu parselin bir kısmının E:0,70 Yençok:3 Kat yapı koşullarında Belediye Hizmet Alanı(İtfaiye) kullanımına, kalan kısmının ise E:0.50 Yençok:1 Kat yapı koşullarında Teknik Altyapı Alanı kullanımına dönüştürüldüğü, bahse konu plan değişikliğine yönelik altyapı kurum görüşlerinin dosyasında bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte yazımızda belirtilen hususlar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Belediyemiz Meclisince karara bağlanması gerektiği görüş ve sonucuna varıldığı,Hususları tespit edilmiş olup, Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi 2892 ada 1 parseldeki Teknik Altyapı Alanının bir kısmının Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin “onayı” komisyonca oybirliği ile uygun görüldü.

HBR Aysun Yılmaz Benli–

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR