Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Ana SayfaGündemHaberTARIMSAL SULAMA ÜCRETLERİNİN YARISINI DEVLET ÖDEYECEK

TARIMSAL SULAMA ÜCRETLERİNİN YARISINI DEVLET ÖDEYECEK

Spread the love

 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL SU KULLANIMINA  DEVLETTEN YÜZDE 50 DESTEK

 Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ilişkin karar, 25 Nisan 2023 tarih ve 7179 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.  Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı kullandıkları su bedellerinin yarısını devlet karşılayacak. Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine ilişkin yayınlanan uygulama Tebliğine ilişkin hususlar Polatlı da  sulama kooperatiflerine anlatıldı.

   25 Nisan 2023 tarih ve 7179 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ilişkin kararın uygulama tebliği toplantısı   Polatlı Ziraat Odasında  yapıldı.  Toplantıya Polatlı İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü ve  Polatlı da faaliyet gösteren  11 sulama kooperatif başkanları  katıldı.Polatlı ziraat odası ev sahipliğinde  İlçe tarım müdürü Burhanettin Sütçü başkanlığında   yapılan toplantıda ilçemizde faaliyet gösteren tarımsal sulama kooperatifleri başkanları ile bir araya gelindi.  Polatlı da faaliyet gösteren sulama kooperatifleri başkanları ile    Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine ilişkin yayınlanan uygulama Tebliğinden hususlarda birlikteliğin sağlanması hususları görüşüldü , fikir alışverişinde bulunuldu.

 İlçe tarım müdürü Burhanettin Sütçü tarafından  25 Nisan 2023 tarih ve 7179 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ilişkin kararın uygulama tebliğinde yer alan maddeler başvuru tarihleri  başvuru koşulları anlatıldı.

DESTEKLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ESASLAR VE ÖDEME

BAŞVURU KOŞULLARI

Bu destekten yararlanacak üreticilerin ÇKS’ye kayıtlı olması ve destekleme ödemesine esas veriler ile ÇKS sistemindeki verilerin uyumlu olması şartları aranır. Üreticiler bu desteğe şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

 Desteklemeden yararlanacak sulama birliklerine kayıtlı üreticilerin, üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin % 50’sinin tamamını dönemi içerisinde ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin %50 sinin sulama birliği hesabına aktarılmasını teminen EK-3’te düzenlenen muvafakatname ile birliğe başvurmuş olması gereklidir. Desteklemeden yararlanacak sulama kooperatiflerine kayıtlı üreticilerin, üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin tamamını dönemi içerisinde sulama kooperatiflerince ilan edilen ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin tamamının ödendiğine dair üretici adına düzenlenmiş belgeler (fatura, makbuz ve benzeri) ile birlikte EK-4’te yer alan dilekçe ile kooperatife müracaat etmiş olması gereklidir.

BAŞVURULARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Sulama birlikleri üzerinden yapılan başvurular için aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilir:

 Sulama birlikleri ödemeye esas icmalleri oluşturur. İcmaller üç iş günü süreyle sulama birliği idare merkezinde askıya çıkarılır. Askıya çıkma zamanı, süresi ve yeri ile ilgili üreticiler bilgilendirilir. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır.

 Sulama birlikleri askı süresince yapılan itirazları DSİ bölge/şube müdürlüğüne iletir. İtirazlar bölge/şube müdürlüklerince beş iş günü süreyle değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yapılan değerlendirme sonucunda karara bağlanamayan itirazlar idari açıdan bağlı bulunduğu il/ilçe tahkim komisyonlarına sunulur. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

 Tahkim komisyonları yapılan itirazları, ödeme süreçlerini aksatmayacak şekilde toplanarak ivedi olarak karara bağlar. İtirazların tahkim komisyonları değerlendirme süreçleri devam ederken kesinleşen icmaller ile ilgili iş ve işlemler devam ettirilir.

 Sulama birlikleri; kontrol, askı, itiraz ve değerlendirme süreçleri bittikten sonra icmalleri DSİ bölge müdürlüğüne gönderir.

 DSİ bölge müdürlükleri icmallere ilişkin gerekli kontrolleri yaparak onaylayıp DSİ’ye gönderir.

Sulama kooperatifleri üzerinden yapılan başvurular için aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilir:

 Sulama kooperatifleri bu destekten yararlanacak üreticilerin 1/10/2023-15/10/2023 tarihleri arasında EK-4’te yer alan dilekçe ile birlikte başvurularını alır. Alınan başvurular için EK-2’de düzenlenen icmal formu oluşturularak en geç 27.10.2023 günü mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.

 İl/ilçe müdürlükleri sulama kooperatiflerince gönderilen icmallere ilişkin gerekli kontrolleri yapar. Yapılan kontroller neticesinde icmallerde uygunsuzluk, eksiklik ve hata tespit edilmesi halinde sulama kooperatiflerine düzeltilmek veya tamamlanmak üzere gönderilir. Tamamlanmayan evraklar ile ilgili başvurular il/ilçe müdürlüğünce reddedilir.

 İl/ilçe müdürlükleri kontrolleri sağlanan ve uygun bulunan icmalleri 1/11/2023-3/11/2023 tarihleri arasında üç iş günü süreyle il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarır. Askıya çıkma zamanı, süresi ve yeri ile ilgili sulama kooperatiflerini bilgilendirir. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır.

 Askı süresince yapılan itirazlar 10/11/2023 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince beş iş günü süreyle değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yapılan değerlendirme sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarına sunulur. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

 Tahkim komisyonları yapılan itirazları, ödeme süreçlerini aksatmayacak şekilde toplanarak ivedi olarak karara bağlar. İtirazların tahkim komisyonları değerlendirme süreçleri devam ederken kesinleşen icmaller ile ilgili iş ve işlemler devam ettirilir.

DESTEK ÖDEMESİ

Sulama birlikleri tarafından sulamanın işletme, bakım ve yönetim masraflarını karşılamaya yönelik ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen ve mesaha (ölçüm) çalışmalarının sonucuna göre tahakkuk edilen su kullanım hizmet bedelinin %50’si su kullanıcısı üretici tarafından sulama birliğine ödenir. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan % 50’si için hazırlanan icmaller ödenmek üzere haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarının ilk haftası içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde ödemeleri yapar.

Su kullanım hizmet bedeli kullanılan su miktarına göre “TL/m3” olarak belirlenen sulamalarda, ön yüklemeli ve peşin ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanımlarına sulama birliği veya sulama kooperatifi tarafından sulanan bitkinin, birim alana çiftlik sulama suyu ihtiyacına göre belirlenecek olan bitki sulama suyu ihtiyacına göre hesaplanan miktardan daha fazla su yüklemesi yapılmaz.

Çiftçinin peşin ödemelerinde, su kullanım hizmet bedelinin %50’si su kullanıcısı üretici tarafından sulama birliğine ödenir ve ödenen bu miktar Bakanlık tarafından sulama birliğine üreticiler adına yapılacak ilk ödeme taksitinin icmalinde yer alır, sulama birliğince sonradan yapılan mesaha çalışmalarıyla tahakkuk eden su kullanım hizmet bedelinin fazla yada az olma durumuna göre mahsuplaşma işlemi yapılır.

İl/ilçe müdürlükleri, kontrol, askı, itiraz ve değerlendirme süreçleri bittikten sonra icmalleri onaylayarak 17/11/2023 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderir.

 Su kullanım hizmet bedeline ilişkin olarak 31.12/2023 tarihine kadar oluşabilecek ödeme talepleri ile ilgili olarak; icmal, askı, kontrol ve onay süreçleri ilgili birimlerince belirlenip, gerekli iş ve işlemler yapıldıktan sonra onaylanarak 9/2/2024 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderilir.

 Bu desteğe başvuran çiftçi, destek ödemesinin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılmasını kabul eder. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR