Cumartesi, Haziran 22, 2024
Ana SayfaGündemHaberGEDİKLİ MAALLESİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

GEDİKLİ MAALLESİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

Spread the love

 Polatlı İlçesi Gedikli Mahallesi 140411/6, 7, 8 ile 140410/8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ada parsellerde yol ve cephe hattı düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Polatlı İlçesi Gedikli Mahallesi 140411/6, 7, 8 ile 140410/8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ada parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih ve 93. gündem maddesi olarak komisyona havale edilen dosya incelendi. Komisyonca yapılan incelemeler neticesinde; Polatlı Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.12.2022 tarihli ve 11743 sayılı yazısı ile; Polatlı Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 202/137 sayılı Kararı ile uygun görülen “Polatlı İlçesi, Gedikli Mahallesi 140411 ada 6, 7, 8 parseller ile 140410 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsellerin, onaylı parselasyon planında Kamu Orta Malı niteliğindeki 262 ada 31 parsele cepheli olmalarından kaynaklı imar yolundan cephe almada ve yapılaşmada yaşanan sorunların çözümlenmesi amacıyla” yaklaşık 1.8ha’lık alanı kapsayan “Polatlı İlçesi, Gedikli Mahallesinde  Yol ve Cephe Hattı Düzenlemesi amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ilişkin dosyanın, 5216 sayılı Kanun uyarınca gereği için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

YAPILAN İNCELEMEDE;

TEKLİFE KONU ALANIN MÜLKİYET VE MEVCUT İMAR DURUMUNUN;

Plan değişikliği teklifine konu alan Gedikli Mahallesi Kırsal Yerleşik ve Gelişim Alanı kapsamında mülkiyet analizine göre, değişikliğe konu 140411/ 6, 7, 8 ve 140410/ 8, 9, 10, 11, 12, 13 no.lu parsellerin şahıs mülkiyetinden oluştuğu,

– Gedikli Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 gün ve 1878 sayılı Kararı ile onaylandığı,

– Adı geçen taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” kullanımında kaldığı, yapılaşma koşullarının E:0.30, Yençok:11m, Min.parsel büyüklüğü:750m²    şeklinde olduğu,

Polatlı Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 137 sayılı kararı ve Uygulama  İmar Planı plan açıklama raporunda;

Plan değişikliği gerekçesinin, Gedikli Mahallesi 140411 ada 6, 7, 8 parseller ile 140410 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsellerin, onaylı parselasyon planında Kamu Orta Malı niteliğindeki 262 ada 31 parsele cepheli olmalarından kaynaklı imar yolundan cephe almada ve yapılaşmada yaşanan sorunların çözümlenmesi olarak belirtildiği,

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİNDE;

Gedikli Mahallesi, 140410 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 no.lu parsellerin güneyinden geçen 7m’lik  yaya yolunun 12m çıkarıldığı, 140411/ 4, 5, 6 ve 7 no.lu  ada/parseller ile 140411/1 ve 2 no.lu ada/parseller  arasından geçen  7m’lik yaya yolu düzenlendiği,

Yapılan düzenleme ile; 140410 adanın bir kısmının yol olarak ayrılması sonucu konut alanında azalma oluştuğu bu nedenle söz konusu konut hakkının onaylı planda Meydan ve yol kullanımında olan 140411 adanın Kuzeybatısındaki alanda karşılandığı, meydanın kalan kısmının ise park alanı olarak düzenlendiği, yapılaşma koşullarının onaylı planda olduğu gibi E:0.30, Yençok:11m, min. parsel büyüklüğü:750m² olarak korunduğu, yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yönlerden 5m olduğu ancak plan değişikliği yapılan alanlara ilişkin Altyapıya ilişkin kurum görüşlerinin alınmadığı, 

           
            Plan  değişikliği alan dağılım tablosunun:

ALAN KULLANIMIMEVCUTÖNERİFARK
GELİŞME KONUT ALANI17133,03 m217168,41 m2+35,38 m2
YOL3675,05 m24649,11 m2+974,06 m2
PARK443,31 m2443,31 m2
MEYDAN1452,75 m2-1452,75 m2
PLAN ONAMA SINIRI TOPLAMI22260,83 m222260,83 m20

            Şeklinde olduğu,

Plan üzerine;

“1- Bu Planda Belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 1878 gün/sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümlerine Uyulacaktır.”  şeklinde plan notu getirildiği,

BAŞKANLIKCA YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;

Yapılacak uygulamalar sonucu mağduriyetler oluşmaması amacıyla plan üzerine “Altyapıya ilişkin (ASKİ vb.) kurumlardan uygun görüş alınmadan veya Deplase işlemleri maliklerince yapılmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi değerlendirilmekle birlikte ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde karar merciinin Belediye Meclisi olduğu görüş ve kanaatine varıldığı,Hususları tespit edilmiş olup, Polatlı İlçesi Gedikli Mahallesi 140411/6, 7, 8 ile 140410/8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ada parsellerde yol ve cephe hattı düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin “onayı” komisyonu tarafından  oybirliği ile uygun görülmüştür.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR