Cumartesi, Mayıs 18, 2024
Ana SayfaGündemHaberANKESOB/BMEDB TOPLANDI

ANKESOB/BMEDB TOPLANDI

Spread the love

ANKESOB/Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı; ANKESOB Başkan Vekilleri Muhittin Köksal ve Hüseyin Ar’ın başkanlığında; akademisyenler, STK temsilcileri, Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin müdürleri ve teknik öğretmenlerden oluşan BMEDB üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

ANKESOB Toplantı Salonu’nda yapılan ANKESOB/BMEDB Toplantısında ilk olarak, yakın zamanda vefat eden; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile çıraklık eğitimin ülkemiz çapında gelişmesi ve yaygınlaştırılmasında çok önemli katkıları olan zamanın genel müdürü ve daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcılığı görevinde de bulunan Ahmet Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İlgili gündem maddeleri çerçevesinde yapılan toplantıda; ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen tarafından ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü mesleki eğitime dayalı çalışmalarla ilgili bilgi sunumu yapıldı.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal konuşmasında; ANKESOB olarak meslek eğitimi danışmanlığı biriminin çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, birimde yer alan akademisyen, yönetici ve eğiticilerin görüşlerinden yararlandıklarını belirtti. Ülke için mesleki ve teknik eğitimin önemine de vurgu yapan Köksal, “Gençlerimiz sektörlerin ihtiyaç duyduğu uluslararası düzeyde rekabet edebilir yeterliliğe sahip olmak zorundadır. Okullarımız da her şeyden önce her mesleğin kutsal olduğunu çocuklarımıza öğretmekle yükümlüdür. Bütün bunların yanı sıra, İş piyasasında kaybolan ve gelişen meslekleri dikkate alacak şekilde kamu, işverenler ve onların temsilcisi meslek kuruluşları her konuda ortak hareket edebilme iradesini ortaya koymalıdır. Meslek eğitimi danışmanlığı birimimiz de bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir.” dedi.

‘ENDÜSTRİ 4.0’A UYUM SAĞLAYAMAYAN KAYBEDECEK’

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen konuşmasında; mesleki ve teknik eğitimde ihtiyaç duyulan değişim ve dönüşümü gerçekleştirmenin, bir tercihten öte zorunluluk olduğunu belirterek şunları kaydetti:  “Öncelikle önemli gördüğüm bazı hususlara değinmek istiyorum. İlk olarak, ülkemizin Endüstri 4.0 için atması gereken adımların doğru bir şekilde belirlenebilmesi çok önemli bir konu. Yaşanan gelişmeler bize göstermektedir ki; endüstri 4.0’a uyum sağlayamayan kaybedecek, yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan ise ihracat yapamayacaktır. Dijital ve yeşil dönüşüm her geçen gün hız kazanırken geleceğin işlerini öngörmeli, ihtiyaç duyulacak işgücünü ve bilgi, yetkinlik seviyelerini belirlemeliyiz. İkincisi, ülkemizin ve dünyanın karmaşık ve göz ardı edilmiş problemlerine, tekelleşmiş ve kalıplaşmış bakış açılarından uzaklaşarak, çağımıza uygun projelerle, disiplinler ötesi çalışmalarla çözüm aramak, çözümün içerisine günümüzün gereklilikleri olan yapay zekâ, veri bilimi ve robotik teknolojileri katmak için çaba göstermek zorundayız.Üçüncü olarak, tartışmasız en önemli husus; günümüz ekonomisinde aranan yaratıcı yetenekleri, yenilikçi olabilmeyi, problem çözme ve karar verme yeteneğini, öğrenmeyi öğrenme, yaptığı ürün ve hizmete farkındalık katabilmeyi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmeyi (e-becerileri), işletme kurabilme ve yönetebilmeyi sağlamanın yolunu açacak eğitim programlarıdır. Dördüncü husus da; ülkemizdeki meslek seçimidir. Meslek seçimi, kişinin kabiliyet ve yeteneği doğrultusunda değil, girmiş olduğu LGS ile ÖSS sınavlarında almış olduğu puana göre belirlenmektedir. Böyle olunca da puanınız nereyi tutuyorsa o mesleği seçmek zorunda bırakılıyorsunuz.

Son olarak değinmek istediğim bir diğer husus ise; Mesleki ve Teknik Eğitime halen öğretmen yetiştiren bir kurum/okul bulunmamasıdır. Genel itibariyle, teoriye dayalı yetiştirilen mühendislere öğretmenlik hakkı verilmesi, mesleki eğitimin uygulamaya dönük olması prensibi ile çakıştığından, meslek lisesi mezunlarının sektörlerde istihdam edilebilme oranlarını olumsuz etkilemekte, öğretmen adayları mühendis olarak yetiştirildiklerinden, mühendis olarak iş bulduklarında eğitim yılı sonunu beklemeden okuldan ayrılmaktadırlar.”

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında; “Dijitalleşme, işgücü piyasalarında hızlı ve köklü bir değişime neden oluyor. Mevcut işler otomasyon riski ile karşı karşıya kalıyor. Hızlanan bu değişim ve dönüşümler hem gençlerin, hem de yetişkinlerin 21. yüzyıla uygun teknik, dijital ve sosyo duygusal yetkinliklerle donatılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden statik bir eğitim anlayışı yerine eğitim sisteminin sürekli olarak dinamik bir şekilde endüstriyi ve teknolojiyi takip etmesi ve eğitim sürecinde bunlardan yararlanılması ülkemiz için çok önemlidir. Ayrıca eğitim süreci, toplumun endüstri ve üretim kültürüne hazırlanmasını sağlama görevini de üstlenmektedir. Bir öğretim ve öğrenim meselesi olan mesleki ve teknik eğitim, işgücü piyasaları için yetişmiş nitelikli insangücü ve istihdam demektir. ANKESOB/BMEDB, ülkemizin mesleki eğitim kurgusu ve uygulama şekli, insan kaynağı ve sektör ihtiyaçları anlamında çok önemli bir rehberlik üretmekte, çok önemli bir boşluğu doldurmakta. Bu anlamda katkı sağlayan tüm BMEDB üyelerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında; ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) ile Odaların İDDG çalışmaları, Ankara’da Mesleki-Teknik Eğitim uygulamaları, geleceğe yönelik kurumsal/sektörel proje ortaklıklarının değerlendirilmesi ve BMEDB üyelerinin yürütülen ve yürütülecek çalışmalara yönelik önerileri üzerinde duruldu. 

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR