Çarşamba, Temmuz 24, 2024
Ana SayfaGündemHaberMÜFTÜLÜKTEN ÖŞÜR ÇAĞRISI

MÜFTÜLÜKTEN ÖŞÜR ÇAĞRISI

Spread the love

MÜFTÜLÜK KAPI KAPI DOLAŞIYOR, ÖŞÜR TOPLUYOR

  Polatlı Müftülüğü öşür topluyor.   Polatlı Müftülüğün her yıl  hasat mevsimin sona ermesi ile birlikte  gerçekleştirdiği öşür toplama  görevini ise Müftülük personelleri kanalı ile yapıyor.  Polatlı Müftülüğünden yapılan açıklamada  “Öşür toplama zamanlarında alanında uzman ve gönüllü din görevlilerimiz vasıtasıyla  mahalle mahalle kapı kapı  dolaşarak öşürlerinizi özveriyle topluyoruz.Toplanan öşürleri güven,sadakat ve şeffaflıkla islami usullere göre muhasebesini yapıp ilçemizde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine ve Hafızlık Kur’an Kurslarımızda eğitim gören 200 üzerinde öğrencilerimizin iaşe ve ibate gibi başlıca ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktayız.Sizler de öşür ibadetinin ifasında bizlere ulaşabilirsiniz.”çağrısı yaparak  banka hesap bilgilerini kamuoyu ile paylaştı.

Polatlı Müftülüğü  ilçede  durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine ve Hafızlık Kur’an Kurslarımızda eğitim gören 200 üzerinde öğrencilerimizin iaşe ve ibate gibi başlıca ihtiyaçlarında kullanmak üzere kırsalda öşür topluyor.  Polatşı müftülüğü tarafından yapılan açıklamada “Sözlükte onda bir anlamına gelen öşür, dinî bir kavram olarak, tarım ürünlerinden verilen zekât demektir. Tarım ürünlerinin zekâta tâbi oluşu Kur’ân ile sabittir.Yüce Allah, “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infâk edin.” (el-Bakara,2/267); “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En’am , 6/141)  buyurmaktadır.Polatlı olarak Konya ilimizden sonra ülkemizin ikinci tahıl ambarıyız. Yıllık milyonlarca ton öşür ürünü verimli topraklarımızdan hasat edilmektedir.Ne yazıkki öşür ibadeti günümüzde diğer ibadetlere göre toplumumuzda daha az bilinen, daha az tatbik edilen  ve unutulmaya yüz tutan farz ibadetlerimizden biridir.Hâlbuki ticaret mallarının zekâtını vermek nasıl farz ise, öşür de öyle farzdır. Namaz neyse, oruç neyse zekât da odur.Öşür de odur. Binâenaleyh şartlarını taşıyan  müslüman bir kimsenin, öşrünü verme mecburiyeti vardır.

MAHSUL YETİŞTİKTEN HASATTAN ÖNCE, ÖŞRÜNÜN VERMEDEN ÖNCE MAL SAHİBİ VEFAT ETSE, O MALIN ÖŞRÜNÜ VARİSLERİNİN VERMESİ LAZIM GELİR

Buna göre toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere, ırmak ve bunların kanallarıyla sulanıyorsa, çıkan mahsulün 1/10’i; kova, dolap, motor, emekle veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa 1/20’i zekât olarak verilmesi gerekir.

Günümüzde gübre, mazot, işçilik gibi masraflar da üretimin maliyetinde önemli bir yekün oluşturmaktadır. Bu nedenle, tarımsal ürünlerin öşründe , masraf veya emekle sulanan arazide 1/20 oranında öşür (zekât) verilmesi gerekir. Toprak ürünlerinin zekâtı (öşür), hububatta harman vaktinde, meyvelerde ise toplandıktan sonra verilir. Hanefî mezhebine göre toprak ürünlerinin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerlerinden bir yılın geçmesi (havli havelân) şart değildir. Bir sene içinde kaç defa mahsul alınırsa her defasında zekât verilmesi gerekir. Öşür, malın cinsinden verildiği gibi, kıymetinden de verilir.Öşür yükümlülüğü için akıl ve bulûğ şartı da aranmaz. Mal sahibi çocuk veya akıl hastası ise velî ve vasîleri onlar adına zekâtlarını vermekle mükelleftir. Borçlu olan kimseden, zekat sakıt olduğu halde, öşür sakıt olmaz. Borçlu kimsenin arazisinden çıkan mahsulde de öşür farzdır.Mal sahibi hiçbir karşılık beklemeden (meccânen) tarlasını ekilmek üzere birine verse, çıkan mahsulün zekâtını bu şahıs öder. Arazi ekilmek üzere belli bir ücretle kiralanmış ise zekât âlimlerin çoğunluğuna göre kiracıdan alınır. Zekâta tâbi mahsuller yetiştikten sonra satılırsa, zekâtı arazi sahibinden, yetişmeden satılırsa satın alandan alınır. Bir tarladan bir yılda kaç mahsul alınıyorsa hepsine ayrı ayrı öşür vermek icap eder.Öşür borcu olan kimse borcunu vermeden ölse, terikesinden o borcun ödenmesi lazım gelir. Mahsul yetiştikten hasattan önce, öşrünün vermeden önce mal sahibi vefat etse, o malın öşrünü varislerinin vermesi lazım gelir.

İmamı Azam hazretlerine göre topraktan çıkan mahsüllerin tamamından öşür verilir. Günümüzde insanlarımız sadece arpa ve buğdaydan öşür verilebileceğini zannediyor olsa da;

Soğan, pirinç, nohut mercimek, bakla, fasulye,mısır , sarımsak, kavun, karpuz, ve salatalık gibi gıda maddeleri.

Ayçiçeği, kanola ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, badem ve zeytin gibi yağlı maddeler.

Üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik, kayısı gibi her türlü meyveler.

Şeker pancarı,pamuk, keten tohumu, şeker kamışı, çay yaprağı, çörek otu, kimyon gibi mahsuller.

Öşür arazisinde ekilen yonca, dut yaprağı, fesleğen, nane gibi yaprağından faydalanılan nebatlar.

Üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik, kayısı gibi her türlü meyveler.

Yulaf, fiy,burçak,darı gibi her türlü hayvan yem tahıllarından

Kişinin gerek kendi mülkü olan arı kovanlarından ve gerekse dağlarda bulunan arılardan alınan baldan ve dağlardan toplanan her çeşit meyveden öşür vermesi icap eder.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında misalen  soğan, sarımsak ekilse, o soğan ve sarımsaktan  öşür vermek gerekir. Öşür arazisi içinde, ekilmediği halde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hususi yetiştirilen kavak ve ağaçlardan, çayır ve çimenlerden, zembil, sepet ve süpürge yapmak için yetiştirilen kamışlardan öşür vermek lazım gelir.Da­ha öş­rü ve­ril­me­miş olan mahsul­ler­den ye­ni­lir­se, yenilen miktarlarda hesap edilerek öşrü verilmelidir.

Zekatın verilebileceği yerlere öşürümüzü de verebiliriz. Zekatın verilebileceği yerler de yüce Rabbimiz tarafından  bizlere bildirilmiştir.

“Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, miskinlere, zekâtı toplayan memurlara, gönülleri İslâm’a ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmışlara mahsustur. Allah en iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/60)

ZEKATIN VERİLEBİLECEGİ YERLER.

1-2. Fakirler(yoksullar) ve Miskinler(düşkünler): Fakir;Nisap miktarından daha az malı bulunan kimse Miskin ise; Hiçbir geliri ve malı bulunmayan kimsedir. (Hanefîler)                                                                                    

3. Zekat toplama görevlileri

4. Gönülleri İslam’a ısındırılmak istenenler (müellefe-i kulüp)

5. Köleler

6. Borçlular: İki tür borçlu vardır: Birincisi, kendi ihtiyacı için borçlanan kimsedir. Geçim masrafları, mesken edinme, tedavi masrafları, çocuğunu evlendirme gibi sebeplerle borçlanan kimseler bu gruba girer. İkincisi ise toplumun menfaati için borçlanan kimsedir.

Kendi ihtiyacı için borçlanan kişiye zekat verilebilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Şöyle ki;     

  a. Bu kimsenin nisap dışında, borcunu ödeyecek serveti bulunmayacak.                                                                      

  b. Borçlu; içki, kumar ve zina gibi, dinimizce yasaklanan bir haramı işlemek veya harcamalarında israfa kaçmak suretiyle borçlanmış olmayacak.                                                                                                                                       

c. Borcun süresi dolmuş olacak.

d. Borç kul hakkından doğan bir borç olacak. Zekat, keffaret borcu gibi borç olmayacak.                                               

7. Allah yolundakiler ( fi sebilillah)                                                                                                                                                                  8. Yolcular( ibnü’s-sebil)

Ayette geçen “fi sebîlillâh” (Allah yolunda olanlar) kavramının içine Kur’an talebeleri ve hafızlarımız girmektedir. Bunlara zekat verilebileceği gibi öşür de verilebilir.

Polatlı Müftülüğü olarak her yıl aralıklarla yerinde vaaz irşad programları ve bölge istişare toplantıları ile necip hayırsever  halkımızla gönül köprüleri kurarak kardeşlik ve dayanışma bağlarımızı güçlendirip müftülük faaliyetlerimiz hakkında kısa ve öz bilgiler sunmaktayız.Öşür toplama zamanlarında alanında uzman ve gönüllü din görevlilerimiz vasıtasıyla  mahalle mahalle kapı kapı  dolaşarak öşürlerinizi özveriyle topluyoruz.Toplanan öşürleri güven,sadakat ve şeffaflıkla islami usullere göre muhasebesini yapıp ilçemizde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine ve Hafızlık Kur’an Kurslarımızda eğitim gören 200 üzerinde öğrencilerimizin iaşe ve ibate gibi başlıca ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktayız.Sizler de öşür ibadetinin ifasında bizlere ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI POLATLI ŞUBESİ

Zekat(Öşür): IBAN : TR98 0001 0000 1100 0019 7576 34

Bağış : IBAN : TR52 0001 0000 1100 0019 7550 67

0312) 623 10 98:Öşür ödemelerinde açıklamaya “ÖŞÜR ÖDEMESİ” mutlaka yazalım.

Zekat, öşür,fitre ve fidye dışındaki diğer  bağışlarınızı BAĞIŞ hesabımıza gönderebilirsiniz.

Yüce Rabbim ürünlerimizin öşrünü razı olacağı şekilde verip dergahında makbul eylesin.”ifadelerine yer verildi.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

SON DAKİKA

SON YORUMLAR